Internaat

Aan onze school is ook een internaat verbonden. Internaat Oost maakt deel uit van de scholengroep Sint-Michiel. Binnen deze scholengroep zijn er 3 internaten: internaat Noord, internaat Oost en internaat Zuid. Internaat Oost biedt biedt plaats aan alle jongens en meisjes uit onze school De Boomgaard en aan de jongens en meisjes van de secundaire school (Instituur Heilige Kindsheid).

Ons internaat berust op 3 pijlers: studie, opvoeding en ontspanning. Binnen onze werking krijgt elke pijler een waardige plaats toebedeeld. Bovendien hebben wij ook 2 troeven: onze eigen, gezonde keuken én een individuele kamer!

De beide scholen leveren een grote inspanning om de begeleiding van de internen optimaal te maken. Er worden nog steeds investeringen gedaan om de huisvesting te verbeteren, maar ook op het vlak van studie- en ontspanningsbegeleiding worden steeds meer initiatieven genomen.

 

Interesse?

Meer informatie over het internaat kun je bekomen bij de directrice of bij mevr. Lian.
Je kunt ook contact opnemen met mevrouw Lian (0475 40 28 50) of met mevr. Gerda (school: 051 74 68 98)

 

logo meerweten Infofolder Internaten Sint-Michiel
logo meerweten Website Internaat Oost
   

NIEUWSBRIEF

ACTIVITEITEN

dinsdag 22 mei - 14:00 - 15:30
Activiteit WZC L1B
woensdag 23 mei - 13:30 - 14:30
Bibbezoek L5A
woensdag 23 mei - 14:00 - 16:00
Mountainbike
zaterdag 26 mei - 17:00 - 18:00
Dankviering Eerste Communie & Heilig Vormsel
maandag 28 mei - 9:30 - 11:30
Zwemmen L1A-L1B-L3A-L3B

CONTACT

Arkorum 14 De Boomgaard

Blekerijstraat 5

8850 Ardooie

T. 051 74 68 98

E. deboomgaard@arkorum.be