Doelstelling

Basisdoelstelling:

De basisdoelstelling van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en de school. Het verhogen van de betrokkenheid van ouders bij de school en het meewerken aan het verwezenlijken van een opvoedingsgemeenschap, met het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle leerlingen voor ogen.

Daarom hecht de ouderraad een groot belang aan een goede relatie met het schoolbestuur, de directie en de leerkrachten van de school.
Om deze doelstelling op een gestructureerde wijze te kunnen realiseren worden deze taken toegewezen aan een ouderraad die zorgt voor de praktische uitwerking van deze doelstellingen.

Taken van de ouderraad:
  • Informeren en communiceren over het lokale schoolgebeuren en eigen werkingen met alle ouders.
  • Ontmoetingsactiviteiten organiseren, zodat de ouders elkaar en de school leren kennen.
  • De lokale schoolwerking ondersteunen door hulp te bieden in overleg met het schoolteam.
  • Inspraak van ouders en het lokale schoolbeleid in goede banen leiden, onder andere door hen in de schoolraad te vertegenwoordigen.

NIEUWSBRIEF

ACTIVITEITEN

maandag 20 augustus - volledige dag
De school is open

CONTACT

Arkorum 14 De Boomgaard

Blekerijstraat 5

8850 Ardooie

T. 051 74 68 98

E. deboomgaard@arkorum.be