Schoolweetjes

Schooluren
  • Voormiddag:

van 8.25 tot 11.40 (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag)
van 8.25 tot 11.15 (woensdag)

  • Namiddag:

van 13.15 tot 16.00 (maandag, dinsdag, donderdag)
van 13.15 tot 15.00 (vrijdag)

  • Speeltijden:

van 10.10 tot 10.25
van 14.55 tot 15.10

De kinderen dienen 5 minuten voor het aanvangsuur op school aanwezig te zijn.

Te laat komen

Te laat komen stoort het klasgebeuren. Willen we het werk van de leerkrachten naar waarde schatten dan is het wenselijk dat de kinderen op tijd aanwezig zijn. Dit betekent voor 8.25u en voor 13.15u. Ouders zien er op toe dat hun kind tijdig op school toekomt. Leerlingen die meer dan een halfuur te laat zijn brengen een gehandtekend briefje van de ouder(s) mee waarop de reden vermeld staat en melden zich vooraf bij de directie.

Opvang

In de zaal van de Blekerijstraat is er voor alle leerlingen gratis toezicht van 8.00u tot 16.30u. De woensdagmiddag tot 11.45u. De vrijdag tot 15.30u.

Van 7.15u tot 8u. (vrijdag van 7.15u tot 8u.) en van 16.30u tot 17.00u (woensdag van 11.45u tot 12.15u en vrijdag van 15.30u tot 16u.) kunnen de kinderen in de opvang terecht tegen betaling van € 1 per begonnen half uur (prijzen vastgelegd binnen het Lokaal Overlegplatform Ardooie in samenspraak met Kind en Gezin). De aanstiplijst van de kinderopvang geldt als bewijs bij eventuele onduidelijkheid.
Voor de kinderen van de Watervalstraat is er gratis toezicht van 8.00u tot 16.30u. Op vrijdag tot 15.30u.

Toegang tot de school

Alle leerlingen (met de auto, bus of te voet) komen binnen via de grote poort in de Blekerijstraat.

Alle leerlingen die met de fiets naar school komen, komen binnen via het kleine fietspoortje in de Blekerijstraat.
Kinderen kunnen begeleid worden tot op de speelplaats, maar laat dit afscheid vlot verlopen door daar niet te blijven wachten.
Wacht uw kinderen op aan de schoolpoort. Ze worden begeleid tot aan de gele streep dicht bij de poort. Haal uw kinderen niet op binnen de school.

Toegang tot de klaslokalen

Niemand blijft in de klassen.

Voor of na de klasuren gaan noch de ouders, noch de grootouders, noch de kinderen naar het klaslokaal zonder de toelating van de leerkrachten of directie.

Fluohesje

Elke leerling van onze school heeft een fluohesje. Elke leerling moet het fluohesje dragen bij het naar school komen ('s morgens en 's middags) en bij het verlaten van de school. Ook bij uitstappen wordt het fluohesje gedragen.

Middagpauze

In alle vestigingsplaatsen zijn er warme maaltijden verkrijgbaar. Het menu kan je wekelijks nalezen op onze website.
Leerlingen kunnen ook hun eigen lunchpakket meebrengen. Dan is er mogelijkheid om warme soep te drinken.
Op woensdag zijn er geen maaltijden op school.
Kinderen die op school eten over de middag, mogen de school niet verlaten zonder schriftelijke aanvraag van de ouders.
Wie sporadisch op school blijft eten, brengt een lunchpakket mee. Sporadisch warm eten is niet mogelijk.

Verlaten van de school en rijen

Wacht uw kinderen op aan de schoolpoort. Haal uw kinderen niet op binnen de school. De kinderen die afgehaald worden door hun ouders of door iemand anders wachten aan de witte streep. Geen enkel kind wacht aan of buiten de poort. Bij niet-tijdige afhaling (10 minuten na het belsignaal) wachten de kinderen in de feestzaal.
De kinderen die niet afgehaald worden zijn verplicht mee te gaan met de rij via de kortste weg naar huis.
Alle kinderen die met de fiets naar huis gaan, moeten mee met de fietsenrij. Geen enkel kind mag op eigen houtje met de fiets vertrekken.
Kinderen die onmiddellijk na school naar een naschoolse activiteit moeten, gaan mee met de rij die die richting uitgaat.
Leerkrachten vergezellen de rijen tot aan:

→ Brugstraat tot aan "De Knok"
→ Prinsendreef (tot aan Rouwcentrum Van Iseghem en tot aan opvang 'Pierewiet')
→ Marktplein - Stationsstraat (tot apotheek Vandenweghe)
→ Kortrijksestraat
→ Watervalstraat: tot aan de Kinderopvang

Leerlingenvervoer

Het leerlingenvervoer wordt georganiseerd door het gemeentebestuur.
De schoolbus rijdt 's morgens en 's avonds en op woensdagmiddag.
De prijzen worden aangerekend volgens de tarieven van de V.V.M. 'De Lijn' die ons worden opgelegd.
Op de bus staan de leerlingen onder toezicht en dienen zich aan de afspraken te houden. De verantwoordelijkheid van de begeleider vervalt wanneer het kind van de bus is gestapt. Vanaf dan ligt de verantwoordelijkheid bij de ouders. Zij dienen klaar te staan voor afhaling van het kind.

NIEUWSBRIEF

ACTIVITEITEN

maandag 20 augustus - volledige dag
De school is open

CONTACT

Arkorum 14 De Boomgaard

Blekerijstraat 5

8850 Ardooie

T. 051 74 68 98

E. deboomgaard@arkorum.be