Overslaan en naar de inhoud gaan

Inschrijven

Interesse in onze school?

We hebben 3 infomomenten waarop we je graag verwelkomen:

 • donderdag 14 december van 16u15 tot 18u
 • donderdag 21 maart van 16u15 tot 18u
 • donderdag 13 juni van 16u15 tot 18u

Wens je liever op een ander moment een rondleiding, dan kan je deze aanvragen via dit formulier.
Wens je in te schrijven, dan kan je ook een afspraak maken via het formulier.

Nieuwe peuter?

# Wordt uw kind binnenkort 2,5 jaar?

Dan kan hij/zij starten in onze school.
We nodigen u en uw peuter uit om te komen kennis maken met de kleuterklasjes, de juffen, de school,... kortom zijn nieuwe omgeving. Dit kan op onze infomomenten op het einde van een trimester. Maar we nodigen de kinderen ook uit op 'De eerste keer', een dag voor hun officiële instapdag, waar ze kunnen kennismaken met de klas en de juf.
Deze kennismakingsmomenten zijn voor u en uw kind een prima gelegenheid om een zicht te krijgen op het schoolleven. U krijgt van ons alle info die u wenst. Tijdens 'De eerste keer' kan uw kind spelen met de andere kleuters en op verkenning kan gaan in de klas. Dit is een hele ervaring die u niet mag missen.
Mochten de data van de infomomenten niet passen om eens langs te komen, dan kan er steeds een afspraak gemaakt worden om op een andere dag eens langs te komen. Wij maken hier graag tijd voor vrij!

# Instapmomenten

De 7 instapmomenten tijdens een schooljaar voor jongste kleuters zijn:

 • De eerste schooldag na de zomervakantie
 • De eerste schooldag na de herfstvakantie
 • De eerste schooldag na de kerstvakantie
 • De eerste schooldag van februari
 • De eerste schooldag na de krokusvakantie
 • De eerste schooldag na de paasvakantie
 • De eerste schooldag na O.L.H Hemelvaart

# Onze infomomenten

Er zijn 3 infomomenten dit schooljaar:

 • donderdag 14 december van 16u15 tot 18u
 • donderdag 21 maart van 16u15 tot 18u
 • donderdag 13 juni van 16u15 tot 18u

We kijken uit naar uw bezoek!
Lukken deze dagen niet voor u, neem dan zeker contact op met de school! We verwelkomen u graag op een moment dat past voor u!# De eerste keer

Voor de nieuwe peutertjes start een nieuw hoofdstuk in hun jonge leven. Omdat dit voor sommige een grote stap is, geven we hen de kans om al eens kennis te maken met het klasgebeuren. Ze mogen, voor hun instapdag, kennismaken met de juf en de klas. Ze worden uitgenodigd om een half dagje mee te spelen in de klas.

De nieuwe peuters krijgen daarvoor een uitnodiging.

Op deze momenten organiseren we 'De eerste keer', een speelmoment voor de nieuwe peuters, telkens van 8u30 tot 11u40.

 • vrijdag 20 oktober
 • vrijdag 15 december
 • vrijdag 26 januari
 • vrijdag 22 maart
 • vrijdag 3 mei
 • vrijdag 14 juni

Nieuwe kleuter?

Wij hebben 5 kleuterklasjes.

Wij proberen als het ware door te dringen tot de kleuter zelf, zodat die ten volle tot ontwikkeling kan komen. Wij delen, samen met elkaar en met de ouders, de zorg en de verantwoordelijkheid voor alle kleuters van onze school. Onze deuren staan altijd open voor de ouders. Zij kunnen met hun vragen en zorgen altijd bij ons terecht. Als we veranderingen doorvoeren, worden de ouders daar tijdig van op de hoogte gebracht.

Wat ons als team met elkaar verbindt is de passie en het liefdevol zorgen voor alle kinderen.

Nieuwe leerlingen in het lager?

Met uitzondering van het 1ste leerjaar, hebben we van elk leerjaar 2 klassen. Op deze manier proberen we de groepen niet te groot te maken, zodat elk kind de nodige aandacht en begeleiding kan krijgen.
Wat ons als team met elkaar verbindt, is de zorg om kwaliteitsvol onderwijs aan alle kinderen aan te bieden. Ons zorgbeleid is dan ook heel goed uitgebouwd.

Wij hechten heel veel belang aan het sociaal klimaat op school en werken met diverse methodieken om een warm klimaat voor de kinderen te creëren.

Om maximaal aanbod op niveau van ELK kind te geven, werken wij wekelijks klasdoorbrekend. Kinderen leren hierdoor veel van elkaar. Ook wordt de verbondenheid van alle kinderen onderling nog versterkt. Onze school geeft toekomst.

Op onze school willen we de kinderen maximaal voorbereiden op de toekomst. Iedereen kan iets, niemand kan alles, iedereen telt mee.
De kinderen, leerkrachten en ouders maken samen school met aandacht voor elkaars sterktes en meningen.

Hoe inschrijven?

Je hoort het regelmatig in het nieuws: 'Ouders kamperen voor de school'... Inschrijven van een kind zorgt voor ouders vaak voor de nodige stress.

We kunnen u echter onmiddellijk geruststellen. Het inschrijven van een kind verloopt volgens een bepaalde procedure en kan vanaf een bepaalde datum. De start van de inschrijvingsperiode is echter verschillend van school tot school. In onze school is er momenteel nog geen inschrijvingsstop en geen specifieke startdatum. Dat wil zeggen dat je je kind op elk moment kan inschrijven. 

Hoe ga je best te werk?

Neem contact op met de school. Dit kan telefonisch op 051 74 68 98 (tijdens de schooluren) of via deze link. Wij nemen dan spoedig contact met u op!
Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt voor een kennismaking en een rondleiding in de school. Na een informatieve babbel kan u dan beslissen of u uw kind wenst in te schrijven. Dit kan onmiddellijk of in een periode na de eerste afspraak.

 

MEER WETEN Breed kijken in de kleuterschool

MEER WETEN Breed  in de lagere school

MEER WETEN Onze uitdaging

MEER WETEN Zorg op school