Overslaan en naar de inhoud gaan

Visie

De Boomgaard Ardooie

Onze school ‘de Boomgaard’ in Ardooie is een plaats voor iedereen. Een school waar we met veel ‘goesting’ op zoek gaan naar een mooie toekomst voor elk kind.  Een oefenplaats waar kinderen vol talenten zich geborgen voelen.  Elke dag maken we werk van een veilig, warm, positief en krachtig leef- en leerklimaat. Zo kunnen we kinderen ruime ontwikkelingskansen bieden, begeleiden, aanmoedigen én uitdagen om te groeien op alle vlakken.  We bieden structuur en leggen accenten op respect, afspraken en discipline. We hebben oog voor communicatie.

De Boomgaard Ardooie

We leveren inspanningen om alle kinderen ‘goed te kennen’ en stimuleren hen om zich optimaal te ontplooien. We willen bereiken dat kinderen nieuwsgierig zijn, open staan en via een onderzoekende houding hun blik op de eigen leefwereld én op de wereld verruimen. Onze rol als leraar doet ertoe om kinderen op een speels/creatieve en actief/realistische wijze hun eigen mogelijkheden, ontwikkel- en ‘leer’kracht te laten ontdekken.  We hebben ambitieuze maar haalbare verwachtingen voor ieder uniek kind.

De Boomgaard Ardooie

Als team geven we geduldig richting aan betekenisvol leren op eigen tempo en niveau.  Kinderen krijgen ruimte en tijd om te leren-samen-leven en zich samen-verschillend te ontwikkelen.  Zo worden kinderen eigenaar van hun leerproces en uitgedaagd om een duurzaam engagement aan te gaan. Leerstof wordt leefstof: wat kinderen leren nemen ze mee in hun dagelijks leven, nu én later.

De Boomgaard Ardooie

Door te differentiëren brengen we ons aanbod dichter bij het ontwikkelingsniveau van alle kinderen. Elk kind krijgt de nodige kansen, in groep of individueel.  We doen dit samen met ouders en worden daarbij ondersteund door een uitgebreid netwerk. Als gedreven en deskundig schoolteam zoeken we toekomstgericht wegen om onze uiteenlopende competenties in te zetten bij het doelgericht werken aan brede zorg. Leraren blijven hun kennis en vaardigheden professionaliseren, gericht op de individuele noden en de prioriteiten van de school.

De Boomgaard Ardooie

Op onze katholieke school is er plaats voor ieders eigenheid. We hebben een open houding naar de wereld in al haar diversiteit. Geloof wordt nooit opgedrongen.  We laten kinderen wel kennis maken met de figuur van Jezus en reiken kansen tot beleving aan. We laten ruimte voor vragen en twijfels.  We helpen kinderen bij het schrijven van hun eigen levensverhaal en bij het zoeken naar de rol van zingeving hierin.

De school is uitgegroeid tot een gevestigde waarde in onze gemeente. Kortom, ‘De Boomgaard’: een school waar je echt graag met je kind naartoe wil! WELKOM…