Overslaan en naar de inhoud gaan

Ouderraad

De Boomgaard Ardooie

Onze school kent een actieve ouderraad. Waarvoor de ouderraad staat, wie ze zijn en wat ze precies doen en organiseren, kom je hier te weten!

Ouderraad

contact: ouderraad.gvbdeboomgaard@gmail.com 

Leden van de ouderraad 

Voorzitter

 • Bart Wybouw, papa van Tijn en Matteo

Penningmeester

 • Hans Duynslager, papa van Lars en Lara

Secretaris

 • Sarah Lievens, mama van Aure en Otice

Leden

 • Steven Vierstraete, papa van Tiebe, Jade en Lene
 • Maikel Dick, papa van Nathan, Mathis en Matteo
 • Liesbet Vervaeke, mama van Isolde
 • Charlotte Herreman, mama van Henri en Remi
 • Charlotte Willemyns, mama van Matthias en Nicolas
 • Laurien Feys, mama van Jeroom en Jeanne

Vrienden van de ouderraad

Naast een vaste kern bestaat de ouderraad uit een groep ouders die vooral ondersteunend werken.
De vrienden van de ouderraad zijn:

 • Annemarie Demeyere, mama van Emmelie en Jonas
 • Steven De Deken, papa van Santiago en Dévinjo
 • Rebecca Gayse, mama van Owen en Iselle
 • Hans Vanwynsberghe, papa van Jules en Louis    
 • Dieter Vanovertveldt, papa van Suzanne, Claire en William
 • Patrick Werbrouck, papa van Flor
 • Wouter Stroobant, papa van Céleste en Louise
 • Ellen Lozie, mama van Céleste en Louise
 • Ann De Cueninck, mama van Sarah
 • Bart Delaere, papa van Jules en Lisanne
 • Kelly Himbrecht, mama van Jules en Lisanne
 • Koen Fillieux, papa van Staf, Flavie en Lucie
 • Wouter Verbrugghe, papa van Merel en Lander

 

Basisdoelstelling van de ouderraad

De basisdoelstelling van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en de school. Het verhogen van de betrokkenheid van ouders bij de school en het meewerken aan het verwezenlijken van een opvoedingsgemeenschap, met het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle leerlingen voor ogen.

Daarom hecht de ouderraad een groot belang aan een goede relatie met het schoolbestuur, de directie en de leerkrachten van de school.
Om deze doelstelling op een gestructureerde wijze te kunnen realiseren worden deze taken toegewezen aan een ouderraad die zorgt voor de praktische uitwerking van deze doelstellingen.

 

Taken van de ouderraad

 • Informeren en communiceren over het lokale schoolgebeuren en eigen werkingen met alle ouders.
 • Ontmoetingsactiviteiten organiseren, zodat de ouders elkaar en de school leren kennen.
 • De lokale schoolwerking ondersteunen door hulp te bieden in overleg met het schoolteam.
 • Inspraak van ouders en het lokale schoolbeleid in goede banen leiden, onder andere door hen in de schoolraad te vertegenwoordigen.

 

Verslagen

2023-2024

2022-2023